Wybierają odpowiednie ogrodzenie a także dokonując jego montażu należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Nie są to wyłącznie względy estetyczne ogrodzenia, ale wiele czynników decydujących o trwałości i stabilności naszego ogrodzenia.

Przy budowie ogrodzenia  szczególną uwagę należy zwrócić na takie czynniki jak:

  • Ruchy tektoniczne. – Naruszona montażem ogrodzenia ziemia z czasem osiada, a zima także przemarza. Może to powodować pękanie fundamentów ogrodzenia oraz cokołów. Efektem tego jest przechylenie się ogrodzenia. Można jednak tego uniknąć dzięki wkopaniu fundamentów ogrodzenia na odpowiednią głębokość.
  • Wiatr. – Jego siła i kierunek znacząco wpływa na ogrodzenia. Nagłe porywy wiatru mogą powodować uszkodzenie ogrodzenia szczególnie dotyczy to delikatnych ogrodzeń oraz pełnego ogrodzenia. Przed niekorzystnym wpływem wiatru ogrodzenia można uchronić poprzez zachowanie właściwych odległości pomiędzy słupkami ogrodzeniowymi oraz ażurowe elementy ogrodzenia. Należy także pamiętać aby ogrodzenie stawiać wzdłuż a nie w poprzek kierunku wiatrów.
  • Materiał wykorzystany do budowy ogrodzenia. – na ogrodzenia powinno się stosować materiały trwałe i odporne na korozję. Jeśli wybierzemy drewno na ogrodzenia to należy pamiętać że nie może ono mieć styczności z betonem.
  • Drzewa.Ogrodzenie nie może być zbyt blisko drzew bowiem ich system korzeniowy może uszkodzić konstrukcje ogrodzenia plastikowe.
  • Płaskowniki. – Decydując się na ogrodzenie murowane nie wolno zapomnieć o stalowych płaskownikach na których zostaną zamontowane przęsła ogrodzeniowe, bramy czy tez furtki.
  • Słupki ogrodzeniowe. – słupki ogrodzeniowe należy osadzić na fundamencie. Każdy słupek może mieć osobny fundament lub tez wszystkie słupki mogą być osadzone w jednym ciągłym fundamencie. Każdy słupek ogrodzeniowy powinien mieć też odpowiednie nakrycie (czapeczkę) zabezpieczające przed wilgocią.
  • Ukształtowanie terenu. – Dotyczy to ogrodzeń na nierównych terenach. Jeżeli teren na którym budujemy ogrodzenie plastikowe jest pochyły to ogrodzenie może być prowadzone poziomo do spadku terenu lub tez ogrodzenie może być prowadzone odcinkami poziomymi z uskokami.