Ogrodzenia Exclusive

Ogrodzenia Exclusive to bardzo funkcjonalne ogrodzenia wykonane z najwyższej jakości materiałów.

Do ich produkcji wykorzystuje się polichlorek winylu (PCV) gwarantujący wieloletnią trwałość ogrodzeń.

Ponadto ogrodzenia Exclusive posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający brak szkodliwego wpływu na ludzi i zwierzęta.

 

Funkcjonalność ogrodzeń Exclusive potwierdzają:

brak konieczności malowania, impregnowania czy stosowania preparatów antykorozyjnych

łatwość utrzymania w czystości

prosty i szybki montaż

 

Producent udziela gwarancji na wady ukryte niewidoczne w momencie zakupu.

Gwarancje te obowiązują przez:

okres 120 miesięcy w zakresie trwałości barwy i wytrzymałości białych profili ogrodzeniowych, na profile kolorowe gwarancja obowiązuje przez 60 miesięcy

okres 12 miesięcy  w zakresie trwałości i niezawodności zamków i klamek w furtkach

Gwarancja nie obejmuje:

naturalnego zużycia

pęknięć i zarysowań powstałych po odbiorze ogrodzenia

wad i uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwy transport i składowanie przez kupującego

uszkodzeń powstałych podczas w wyniku niewłaściwego montażu wykonanego przez kupującego i niezgodnie z instrukcją montażu

uszkodzeń wynikających ze stosowania żrących środków czystości szkodliwych dla PCV

uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, konserwacji

uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i innych o przyczynach zewnętrznych

uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych tj. pożar, powódź,  uderzenia, itp., i innych klęsk żywiołowych, wojny, napięć społecznych, nieprzewidzianych wypadków, normalnego zużycia w eksploatacji lub innych czynników zewnętrznych

ogrodzeń w których dokonano samowolnych przeróbek, zmian i  napraw

ogrodzeń wymontowanych z miejsca pierwotnego i powtórnie zamontowanych w innym miejscu.